TRAD

Tradedoubler

News article

Print

TRADEDOUBLER:STARK JULFSG I NÄTVERK,LÅG KORRELATION T EGEN OMS

STOCKHOLM (Direkt) Tradedoubler noterar en stark start för julhandeln i sitt nätverk under de första tio dagarna i december med 26 procent högre försäljning än i fjol.
Det är dock låg korrelation mellan handeln i nätverket och ...

STOCKHOLM (Direkt) Tradedoubler noterar en stark start för julhandeln i sitt nätverk under de första tio dagarna i december med 26 procent högre försäljning än i fjol.
Det är dock låg korrelation mellan handeln i nätverket och Tradedoublers egna intäkter.
Försäljningen i det europeiska nätverket mäter försäljningen av de viktigaste varukategorierna i julhandeln bland de 1.900 annonsörer som ingår i Tradedoublers affiliate-nätverk. 
"Det är väsentligt att notera att det endast går att dra mycket begränsade slutsatser kring Tradedoublers egna intäkter utifrån dessa siffror eftersom koncernen endast erhåller intäkter från delar av denna försäljning och dessutom i varierande grad. Den mäter inte heller all försäljning från vilken Tradedoubler erhåller intäkter", skriver Tradedoubler.