VERI

Verisec

Research note

Print

Verisec: Rapportkommentar Q2 2017

Verisec kom idag med sin kvartalsrapport som andades optimism för framtiden. Bolaget har fått rejäl fart i sitt nya erbjudande Freja eID trots att det inte syns i siffrorna än. Strategisk viktiga partnerskap har bildats med Tieto som bas, då IT-konsulten har en dominerande ställning i Sverige hos myndigheter, kommuner och landsting. Avtalen med de nya kunderna ATG, Svenska Försäkringsfabriken och Sunet, ger säkerligen Verisec en flygande start för dess nya tjänst.

Resultatet för kvartalet var dock sämre än väntat, vilket i det stora hela spelar en mindre roll. Intäkterna hamnade på 14,3 miljoner kronor, jämfört med våra estimat som låg på 17,9 kronor. Detta betyder att rörelseresultatet (EBIT) hamnade på -6,8 miljoner kronor att jämföra med våra förväntningar som låg på -1,8 miljoner kronor. Bolaget tog för en mindre tid sedan in en stor bunt pengar från Swedbank Robur Ny Teknik för att satsa i sin nyetablering. 
 
Avtalet med Sunet gör att universitetsstudenter blir den första användargruppen som kommer använda sig av Freja eID vid terminsstarten (och lanseringsstarten) den 15 augusti. Det kommer därmed bli mycket intressant att de närmaste månaderna följa utvecklingen med utrullningen av tjänsten Freja eID. 
 
Verisec Q2-rapport uppvisade en negativ tillväxt. I och med lanseringen av Freja eID kommer dock bolaget med största sannolikhet ta igen förlorad mark och inom kort kunna visa upp en god tillväxt igen. Detta är dock något som även har visats i bolagets aktiekurs som nästan har dubblats i takt med att den goda kundtillströmningen till Freja eID har offentliggjorts. Bolagets unika position med denna tjänst har dock mycket goda möjligheter att bli den avgörande tillväxtmotorn kommande år. 
 

Download our latest Research Report from 2018-08-30

Download full report icon-download