VERI

Verisec

Press release

Print

Verisec ansöker om att anmäla sin nationella eID lösning Freja eID Plus för användning inom eIDAS

IT-säkerhetsföretaget Verisec, som ligger bakom Sveriges just nu enda statligt kvalitetsmärkta mobila e-legitimation Freja eID+, meddelar idag att man ansöker hos Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) om att anmäla företagets nationella eID lösning som en Svensk e-legitimation inom eIDAS.

EU-förordningen eIDAS har tillkommit för att underlätta digitala ärenden mellan medlemsstaterna och bidrar därmed till "digitalt först" för myndigheter. Från och med den 29 september 2018 är det obligatoriskt för offentliga myndigheter att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer.
Varje land har möjlighet, men inte skyldighet, att tillsammans med sina e-legitimationsutfärdare välja vilka e-legitimationer landet ska anmäla enligt eIDAS för att möjliggöra inloggning i andra länders digitala tjänster. Ett antal andra länder i Europa har valt att publicera nationella ID-lösningar för användning inom eIDAS. Sverige finns, än så länge, inte representerat.
Freja eID+ är Sveriges första, och än så länge enda, mobila e-legitimation som godkänts för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Freja eID+ är även godkänd för Valfrihetssystem 2017 vilket innefattar intygsgivartjänsten och uppfyllnad av tekniska specifikationer i förhållande till Sweden Connect - den offentliga identitetsfederationen för stark autentisering. I praktiken innebär detta att det rent tekniskt inte finns några hinder för uppkoppling mot eIDAS-noden i Sweden Connect då allt talar för att Freja eID+ även fungerar i förhållande till svenska medborgare mot utländska myndigheter inom ramen för eIDAS.
Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:
"Vår grundsyn är att e-legitimationer utgör en kritisk infrastrukturell komponent på såväl nationell som internationell nivå. Att digitalisering är viktigt för svensk offentlig sektor råder det inga tvivel om, och eIDAS kommer att spela en viktig roll inom den nationella digitala infrastrukturen. Att ingen Svensk e-legitimation finns representerad för användning inom eIDAS är till nackdel för svenska medborgare och för Sveriges trovärdighet i det fortsatta arbetet inom eIDAS och digitaliseringen inom EU. Detta vill vi med vår ansökan råda bot på."
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com