VERI

Verisec

News article

Print

VERISEC: STIGANDE OMSÄTTNING, SJUNKANDE RESULTAT 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Verisec, som handlas på First North, hade en nettoomsättningstillväxt på 55 procent under andra kvartalet, till 19,2 miljoner kronor (12,4)

STOCKHOLM (Direkt) Verisec, som handlas på First North, hade en nettoomsättningstillväxt på 55 procent under andra kvartalet, till 19,2 miljoner kronor (12,4).

Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar uppgick i kvartalet till -8,5 miljoner kronor (-6,8).

"Det försämrade rörelseresultatet beror huvudsakligen på ökade övriga externa kostnader och stigande personalkostnader i enlighet med de planenliga rekryteringar av utvecklare i Serbien samt sälj- och driftspersonal i Sverige som skett; skriver bolaget i delårsrapporten.

Nettoresultatet uppgick till -8,9 miljoner kronor (-7,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,0 miljoner kronor (-6,2) och per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 38,0 miljoner kronor (26,5).