VICO

Vicore Pharma Holding

Initiating coverage

Print

Vicore Pharma: Nytt recept för bättre behandlingar

Vicore Pharma utvecklar små molekylära läkemedelskandidater för att stimulera angiotensin II typ 2 receptorn. Den längst gångna kandidaten C21 är välstuderad och har visat god säkerhet. C21 har fått särläkemedelsstatus i Europa och väntar på svar från USA. Ett godkännande från FDA tar bort patentrisken för indikationen och förbättrar sannolikheten för att nå ett marknadsgodkännande. Big Pharma och Big Biotech har visat ett stort intresse för C21:s ledande indikation, idiopatisk lungfibros (IPF). Det gör att vi räknar med att Vicore Pharma ingår ett partneravtal efter fas Ib/IIa-studier.

Continue reading (pdf) icon-download