VICO

Vicore Pharma Holding

Research note

Print

Vicore Pharma – Tillfällig finansiering

Vicore Pharma kommunicerade under gårdagen att man stärker sitt rörelsekapital genom att styrelseordförande Göran Wessman lånar ut 250 000 aktier via hans bolag Protem Wessman. Enligt bolaget beräknas lånefinansieringen inbringa likvider om ca 4-5 miljoner kronor.

Vi tror att upplägget kommer från att bolaget ser över möjligheten för finansiering på mer än ett plan. Det finns tre alternativ som vi ser det:

  • Nyemission
  • Försäljning av delar eller hela innehavet i I-Tech
  • Samarbetsavtal.

Den lösning som presenterats är alltså enbart en kortsiktig lösning som sedan kommer övergå i något av tidigare nämnda alternativ under våren.

I vår initieringsanalys av Vicore Pharma har vi räknat med att ett samarbetsavtal och en försäljning av I-Tech kommer att ske under slutet av 2017 eller mest troligt under 2018. På grund av att det då skulle finnas lite dokumentation kring C21:s effekt på människa. På den andra sidan är utbudet av kandidater och forskning inom IPF fortsatt relativt begränsad, vilket ger möjligheter till ett ökat intresse från marknaden när särläkemedelsstatus finns även i USA.

Vi förväntar oss att aktielånet kommer kvittas mot aktier när lånet upphör, men det kan även lösas med en kontantbetalning. Anledningen till denna lösning borde ha med flexibiliteten att göra. En vanlig svårhet i många förhandlingar är att de är tidsmässigt svårbedömda och kan ta längre tid än förväntat. Vicore Pharma har dock varit tydliga med att Protem Wessman inte erhåller någon ersättning för utlåningen, vilket vi tycker är positivt.

Sammantaget finns det inte mycket att gå på i dagsläget. Det gör att vi inte kommer dra några större växlar av gårdagens nyhet i vår modell. Att Vicore Pharma behöver stärka sin kassa är ingen hemlighet, det handlar snarare om hur det kommer gå till och när. Vi har tidigare räknat med att det kommer finnas 5 miljoner kronor kvar i kassan vid utgången av 2016. Aktielånet har pressat aktiekursen initialt och vi tror att kursen kommer handlas med en viss rabatt till vårt motiverade värde fram till att bolaget kommunicerar den långsiktiga lösningen.

Download our latest Research Report from 2016-11-10

Download full report icon-download