VICO

Vicore Pharma Holding

Research note

Print

Vicore Pharma – Utvärderar nya indikationer

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Vicore kommunicerade under dagen att bolaget har utvecklat nya molekyler för att bredda produktportföljen. Enligt pressmeddelandet har Emeriti Bio på uppdrag av Vicore Pharma tagit fram nya molekyler baserade på huvudkandidaten C21.

Dagens nyhet gör att vi får en bättre förståelse kring den tidigare nyheten om en klinisk tilläggsstudie för att undersöka biomarkörer riktad mot ämnesomsättning och diabetes, ställd mot en metabol riskgrupp. Diabetes har varit en indikation som Vicore Pharma tidigare nämnt och ansetts som en möjlig framtida kandidat för kliniskt avancemang, efter bra preklinisk data.

Precis som vi skrev i initialanalysen från november behöver Vicore Pharma nya molekyler för att gå mot indikationer som inte omfattas av särläkemedelsstatus. Detta problem verkar nu vara löst och en patentansökan har skickats in för Vicore Pharmas nya molekyler. Den nya satsningen kommer utvärdera potentialen för indikationer inom diabetes, njur-, hjärt- och kärlsjukdomar.

Den planerade studien väntas starta redan i slutet av denna månad på 16 frivilliga överviktiga män. 8 av dessa kommer att doseras med 100 mg C21 och resterande 8 kommer få placebo. Bolaget förväntar sig kunna presentera data efter ca tre månader.

Hittills har det inte kommunicerats så mycket om planen kring den nya satsningen, vilket gör att vi kommer invänta mer information om bolagets långsiktiga strategi och finansieringsplan för projektet innan den inkluderas i våra värderingsantaganden.

Download our latest Research Report from 2016-11-10

Download full report icon-download