VICO

Vicore Pharma Holding

Research note

Print

Vicore Pharma – erhåller särläkemedelsstatus från FDA

Vicore Pharma presenterade strax före lunchtid att bolaget erhåller särläkemedelsstatus för C21 och indikationen idiopatisk lungfibros (IPF) i USA, detta efter ett godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Det resulterar i att Vicore Pharma nu har marknadsexklusivitet på de två största marknaderna, Europa och USA. Den tidigare osäkerhet som fanns kring patenten är därmed löst för huvudindikationen och stärker bolagets konkurrenskraft på marknaden.

Dagens nyhet att Vicore Pharma erhåller särläkemedelsstatus från FDA kommer inte som någon överraskning. Det är något som vi räknat med och kommer därmed inte påverka våra antaganden mer än att vi ser det som ett viktigt steg för fortsatt utveckling inom IPF. Utöver marknadsexklusivitet ger det även flera fördelar som exempelvis skattelättnader och vetenskaplig rådgivning. För den som vill läsa mer om vad särläkemedelsstatus innebär och vilka fördelar det ger hänvisar vi till vår initialanalys från november i länken nedan.

Download our latest Research Report from 2016-11-10

Download full report icon-download