VICO

Vicore Pharma Holding

Research note

Print

Vicore Pharma – Genomför riktad nyemission

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Vicore Pharma planerar att genomföra två riktade nyemissioner på totalt 3,5 miljoner aktier som väntas inbringa 56 miljoner kronor före emissionskostnader. Erbjudandet riktar till en internationell specialistinvesterare, svenska institutioner och ett par privatinvesterare. Specialistinvesteraren är Healthcare Investments (Cayman) ltd, som är noterade på den schweiziska börsen och investerar i privata och noterade Life Science bolag.

Kassan kommer få sig ett välbehövligt tillskott efter att bolaget har beslutat sig för att göra två riktade nyemissionen, där två miljoner aktier (Tranche 1) kommer emitteras under nästa vecka efter stöd av bemyndiganden från årsstämman 2016, medan de sista en och en halv miljonerna (Tranche 2) kommer utföras efter röstning på den extra bolagsstämman som äger rum 27 mars. Aktieägare som kontrollerar ca 63 procent av kapitalet har förbundit sig att rösta ja till Tranch 2. Teckningskursen är 16 kronor per aktie, vilket kan jämföras med aktiekursen som handlas på 16,50 kronor i skrivande stund.

Planen för kapitalet är att det ska användas till att i första hand accelerera utvecklingen av C21 mot IPF, där en fas Ib/IIa-studie är näst på tur. Utöver IPF kommer en satsning genomföras mot diabetes och omfattar formulering av kapsel, interaktionsstudie, långtidsstabilitet från toxikologiska studier och en konceptuell klinisk studie. Emissionen är central för den fortsatta satsningen och storleken på emissionen är vi positiva till då det stärker möjligheten för att bygga upp värden i bolaget.

Sammantaget ser vi 2017-2018 som en händelserik period för bolaget med ett antal potentiella katalysatorer. En förstärkt ägarbas och kompetens är viktig för att Vicore Pharma ska kunna ta nästa steg i utvecklingen av verksamheten. Inför emissionen var vårt motiverade värde i Base case 21 kronor per aktie. Efter beskedet kommer vi se över modellen hänfört till bolagets nya satsning och justera för det nya antalet aktier och den stärkta kassan.

Download our latest Research Report from 2016-11-10

Download full report icon-download