VICO

Vicore Pharma Holding

Press release

Print

Vicore Pharma utökar sitt innehav i I-Tech AB

VICORE PHARMA UTÖKAR SITT INNEHAV I I-TECH ABVicore Pharma Holding (publ) (ticker:VICO) kan idag meddela att man utökat sitt innehav i I-Tech AB via en nyemission.Vicore Pharma Holdings innehav I-Tech AB har genomfört en ...

VICORE PHARMA UTÖKAR SITT INNEHAV I I-TECH AB

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker:VICO) kan idag meddela att man utökat sitt innehav i I-Tech AB via en nyemission.

Vicore Pharma Holdings innehav I-Tech AB har genomfört en företrädesemission till nuvarande aktieägare om totalt 10,4 mkr. Vicore Pharma Holding har tecknat aktier för 2,5 mkr och äger efter emissionen 21% av aktierna i I-Tech AB.

I-Tech har nyligen engagerat Hempel, ett internationellt marint färgbolag, som lanserat en antifoulingfärg innehållande Selektope® och utvecklingen framåt ser positiv ut för bolaget.

"Vi ser en stor potential i I-Tech och bolagets produkt Selektope®. Villkoren i företrädesemissionen var gynnsamma och vi anser att det är en god investering för Vicore Pharma Holding." säger Per Jansson, VD. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 14:10.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vicore Pharma Pressrelease 2017-12-22 2.pdf

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com