WAYS

Waystream Holding

Initiating coverage

Print

Waystream: Tillväxtresan tar sin början

Waystream släppte torsdagen den 26,e maj sin rapport för det första kvartalet 2016. Trots att utfallet för nettoomsättning och EBITDA var lägre än våra estimat har det inte förändrat vår syn på bolaget (se Today text från 26.e maj).

Det viktiga för Waystream är fortfarande den internationella expansionen och lanseringen av MPC480, där bolaget i samband med rapporten kommunicerade en del positiva nyheter (se Today text från 26.e maj).
 
För denna uppdatering publicerar vi vår initialanalys, som är högst aktuell, med minimala ändringar*. Ändringarna påverkar inte värderingen och vi upprepar därmed vårt ursprungliga värderingsintervall som indikerar ett DCF-värde mellan 7-20 kronor per aktie där base-case uppgår till 13,8 kronor per aktie.
 
*Infört aktuella siffror för Q1 2015, Q1 2016 samt mindre förändringar för kvarkvarande kvartal under 2016.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post