WAYS

Waystream Holding

Research update

Print

Waystream: Tillbaka på tillväxtspåret

Under kvartalet steg både försäljning och resultat jämfört med samma kvartal 2015. Försäljning uppgick till 14,5 MSEK (12,8), motsvarande en tillväxt på 13 procent, väntar var 15,4 MSEK och en tillväxt på 17 procent*. Samtidigt uppgick EBITDA till 2,0 MSEK (1,3), väntat var 0,7 MSEK, avvikelsen är hänförbar till något lägre kostnader samt högre aktiverade kostnader.

Glädjeämnet i rapporten är att införsäljningen av den nya produktplattformen MPC480 nu pågår aktivt och att den internationella expansionen pågår i ett högt tempo, bland annat har en mindre order erhållits i Malaysia. Dessa aktiviteter är de stora värdedrivarna när vi blickar framåt.

Vi ser intakt på investeringscaset efter Q2 och upprepar vårt tidigare värderingsintervall som indikerar ett DCF-värde mellan
7-20 kronor per aktie, där base-case uppgår till 14 kronor per aktie. Katalysatorer som kan höja värderingen för Waystream är bland annat: affärer med större Tier-2 kunder samt genombrottsaffärer på nya geografiska marknader.

*Tillväxten på 17 procent är baserad på en försäljning på 13,2 MSEK samma kvartal 2015. Fjolårssiffran var även det estimat från vår sida då historisk kvartalsdata saknats innan rapporten.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post