NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
WAYS

Waystream Holding

Research interview

Print

Utlandsexpansion centralt för Waystream

Waystream säljer mjukvarubaserade routrar och switchar för bredbandsnätverk baserade på fiber. Havan Hanna har intervjuat Waystreams vd Johnny Hedlund om den internationella expansionen och produktplattformen MPC480.

Q: Vad är dina förväntningar i stort (operationellt) för 2017?
Under 2017 ser jag främst att tillväxten vi arbetat för att bygga upp under 2016 materialiserar sig i försäljning, dvs vår internationalisering gör ett tydligare avtryck i våra böcker. MPC480 går från testfas och initial utrullningsfas till volymleveranser. Vi fortsätter att stärka vår säljkompetens i världen för att kunna öka trycket än mer under året. Vi siktar också på en hälsosam utökning av antalet partners som arbetar med oss i marknaden. Vikten av att bygga ett eko-system av kunniga säljare och tekniker som tillsammans med oss möter kunder på daglig basis kan inte överskattas! Vi ser också att R&D balanseras i förhållande till övriga utgifter på en något mer långsiktig nivå än dess ”efterbrännkammar”-push vi gjort under 2016 för att fylla MPC480-plattformen med bra mjukvaruinnehåll. På det hela taget ska 2017 präglas av bra driv i sälj och lyhörd fortsatt utveckling av sortimentet. I planerna ligger både breddning och specialisering.

Q: Ni har nyligen anställt en Country Manager för Tyskland, Österrike och Schweiz. Kan du berätta mer om satsningen i dessa länder (kanske framförallt Tyskland) och hur långt ni kommit i försäljningsprocessen?
Vi har länge kört försäljning i Österrike och Schweiz i princip helt via partner. Nu när marknaden i Tyskland verkar mogna vad gäller FTTH ser vi behovet av tysktalande kompetens som hjälper våra existerande och blivande partners att hitta rätt på marknaden med våra produkter. Vår man lokalt ger oss helt nya möjligheter att tillsammans med partners och själva göra roadshows och kundbesök i dessa marknader.

Q: Vilka utmaningar har ni upplevt (än så länge) vid införsäljningen av den nya produktplattformen MPC480?
Den största utmaningen ligger i produktens grundnatur, dvs att den är ett avancerat multi-verktyg med väldigt många användningsområden. Att positionera den rätt i förhållande till konkurrens och att komma igenom acceptanstester på så kort tid som möjligt, trots det stora funktionsinnehållet. På det hela taget är väl tidsaspekten den största utmaningen, dvs tid från introduktion till första order är längre och testerna mer komplexa än för våra tidigare produkter. Det är dock glädjande att se att vi framgångsrikt testats i en mängd olika roller.

Q: Er bransch kännetecknas av hård konkurrens och ett fokus på kontinuerlig utveckling av produktportföljen. Hur ser ni på utvecklingen av produktportföljen framöver – dels i form av nya produkter men även på kostnadsbasis (aktiverade arbeten)?
Vad gäller kommande produkter ser vi ett kontinuerligt behov av utveckling och roadmap, något som vi normalt håller konfidentiellt mellan oss och våra kunder. Dock är det tidigare kommunicerat att vi tittar på nästa generations accessprodukter, både för att bredda sortimentet och för att framöver skapa ersättare för existerande sortiment. Dessutom pågår förstudier för ny funktionalitet i alla mjukvaruplattformar kontinuerligt. Det enda jag kan säga om aktiveringsnivån är att vi förväntar oss avskrivningar genom försäljning av MPC480 (vilket redan har startat och kan ses i senaste Q-rapport) som är mer i linje med den långsiktiga nivån samt att takten på balanserad R&D kommer att sjunka i förhållande till försäljningen.

Q: Det stora värdet när vi blickar framåt ligger dels i den internationella expansionen samt den nya produktlanseringen MPC480. Bedömer du att den internationella expansionen i sig är beroende av hur väl ni lyckas med MPC480?
Jag tror att MPC480 är ett mycket viktigt byggblock i vår internationella satsning. Utan den är vi långt ifrån så kompletta som vi är nu i erbjudandet för access, aggregering, distribution, edge och BNG. Därför är det glädjande att den nu är på plats och release efter release med viktig funktionalitet adderas.

Q: Vilka är de största riskerna respektive möjligheterna för Waystream just nu och hur arbetar ni med att tackla dessa?
Vår förmåga att bygga försäljningspipe i kombination med utrullningen av MPC480. Inget får gå fel och därför lägger vi mycket energi på release-testning och systemtestning. Många av våra framtida möjligheter hänger på en väl fungerande MPC480, så därför är fokus stort där. En risk är vår förmåga att rekrytera rätt och snabbt på säljsidan. Där jobbar vi med professionella partners för att säkerställa fart och kvalitet.

Vi har även fortsatt fokus på affärsutveckling och försäljning av vårt existerande sortiment hos befintliga och nya kunder. Existerande kunder är vårt viktigaste marknadsföringsverktyg, liksom vår trygghet och byggsten som möjliggör fortsatt investering för tillväxt.


Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post