WAYS

Waystream Holding

Research note

Print

Waystream: Inför Q3 2016

Waystream släpper sin Q3-rapport torsdag 24 november. Våra antaganden innebär en försäljningstillväxt på 20 procent, motsvarande 15,8 MSEK (13,2) i försäljning. Befintliga marknader antas fortsatt driva tillväxten. EBITDA väntas uppgå till 2,2 MSEK (1,8), motsvarande en EBITDA-marginal på 14 procent (14).

Med risk för upprepning kommer fokus än en gång ligga på utvecklingen för produktplattformen MPC480 och den internationella expansionen – de två avgörande faktorerna i investeringscaset. Sedan tidigare har Waystream minskat sina satsningar i Polen och Ryssland pga. försämrade marknadsförutsättningar. Fokus ligger istället på Tyskland, Österrike, Schweiz, Indien samt Irland. Eventuella kommentarer kring det fördjupade samarbetet med Fiber@Home i Malaysia är också av intresse. Ett genombrott i den internationella expansionen och för MPC480 är i våra prognoser förväntat under H1 2017.
 
Under fredagen (18 november) meddelade Waystream att bolaget reviderar ner sin tillväxtprognos då tillväxtmålet om 20 procent per år inte kommer uppnås. Eftersom bolaget inte kommunicerar att revideringen gäller på lång sikt utgår vi från att det endast avser innevarande år. I våra prognoser för 2016 uppgår tillväxten till 11 procent redan innan pressmeddelandet och vi ser därmed inte revideringen som något dramatiskt. Dock uppgår tillväxten för Q3 till 20 procent i våra prognoser – med bakgrund i revideringen är det sannolikt att de aktuella siffrorna blir lägre.
 
De senaste månaderna har aktien rört sig i sidled och handlas i skrivande stund till 10,20 kronor (att jämföra med base case på 14 kronor). För en uppvärdering från dagens nivåer utgår vi från att marknaden inväntar genombrottsaffärer på nya geografiska marknader och för MPC480. I närtid ser vi ser även nya kunder (på befintliga marknader) som eventuella triggers för aktien.
 

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post