WAYS

Waystream Holding

Research note

Print

Waystream Q3: En första kommentar

Waystreams rapport för det tredje kvartalet visar en svag försäljningstillväxt jämfört med samma kvartal ifjol. Trots en svag försäljning i Q3 kommunicerar bolaget att man utgår från en tillväxt omkring 20 % för det fjärde kvartalet. Gällande den nya produktplattformen MPC480 och den internationella expansionen är VD fortsatt optimistisk.

Nettoomsättning uppgick till 13,9 MSEK (13,5), motsvarande en tillväxt på 3 %, väntat var 15,8 MSEK. EBITDA uppgick till 2,1 MSEK (2,4) motsvarande en EBITDA-marginal på 15 procent. Väntat var EBITDA på 2,2 MSEK och en marginal på 14 procent. Framförallt bruttomarginalen på 62 % (väntat 55 %) överraskar positivt.
 
För MPC480 kommunicerar bolaget att produkten ingått i de flesta offerter den senaste tiden. Då många framtida försäljningsmöjligheter hänger ihop med en väl fungerande MPC480 är det en positiv utveckling. Internationellt fokuserar bolaget på Norden och Europa framöver, utvecklingen i Indien och Irland nämns inte i rapporten. Vi hade gärna önskat tydligare information kring den internationella expansionen.
 
Vi återkommer med en längre analysuppdatering inom de närmsta dagarna. 
 

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post