WAYS

Waystream Holding

Research update

Print

Waystream: Internationell expansion och MPC480 fortsatt avgörande

Waystreams rapport för det tredje kvartalet bjöd inte på några större händelser. Försäljning och EBITDA landade på 13,9 MSEK respektive 2,1 MSEK, att jämföra med väntade 15,8 MSEK respektive 2,2 MSEK. Skillnaden i försäljning är i princip hänförbar till enstaka ordrar.

Waystream överger tillfälligt satsningen i Polen och Ryssland, vi skulle föredra tydligt fokus på DACH-regionen, Irland, Indien och Storbritannien framöver. Gällande MPC480 är det positivt att produkten letat sig in i de flesta offerter den senaste tiden. Genombrott i den internationella expansionen och för MPC480 väntas fortsatt ske under H1 2017.

Vi gör enbart mindre prognosförändringar och värderingen vid base case uppgår fortsatt till 14 kronor per aktie. Även fair value range är oförändrat och uppgår till 7-20 SEK.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post