WAYS

Waystream Holding

Research note

Print

Waystream: Inför Q4 2016

Waystream har under det fjärde kvartalet och därpå efterföljande månader kanske haft sin mest aktiva period någonsin. Bolaget har dels kommunicerat flertalet ordrar där utropstecknet gäller en order kring 8,0–10,0 MSEK till kunden Fibra. Vidare meddelade bolaget under januari att VD Johnny Hedlund kommer lämna sin post. Johnny kommer att fortsätta som VD under sin uppsägningstid (6 månader) och därefter som ledamot i bolaget. Slutligen avser den intressantaste nyheten Waystreams första order på den indiska marknaden. Ordern avser den nya produktplattformen MPC480 och det totala ordervärdet uppgår till 3,0 MSEK. Vi återkommer till dessa händelser (i mer detalj) i samband med vår analysuppdatering som sedvanligt publiceras några dagar efter kvartalsrapporten. Waystream offentliggör sin rapport för det fjärde kvartalet torsdag 23 februari.

Våra antaganden innebär en försäljningstillväxt på 18,0 procent, motsvarande 19,7 MSEK (16,7) i försäljning. EBITDA väntas uppgå till 2,7 MSEK (2,0), motsvarande en marginal på 14,0 procent (12,0). Vi bedömer framförallt en fortsatt positiv utveckling på Waystreams befintliga marknader driva tillväxten.

Förutom de ovan beskrivna händelserna kommer vårt fokus som vanligt ligga på utvecklingen för MPC480 och den internationella expansionen. I vår senaste analysuppdatering skrev vi att satsningar på stabilare tillväxtmarknader i Europa, såsom DACH-regionen, Storbritannien och Irland är att föredra – detta påstående gäller fortfarande. Utanför Europa var vi fortsatt positiva till möjligheterna i Indien, vilket bekräftats av den tidigare diskuterade genombrottsordern. Avståndet till Indien ställer dock nya krav på bolagets förmåga att stötta försäljning, drift samt support.

Waystream offentliggör sin rapport för det fjärde kvartalet torsdag 23 februari.

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post