WAYS

Waystream Holding

Research update

Print

Waystream: Genombrottsorder i Indien

Waystreams rapport för det fjärde kvartalet visar på en stark försäljningstillväxt och rörelsekostnaderna (exkl. COGS) som andel av försäljning sjunker för andra kvartalet i följd. Vid ingången av 2017 fick Waystream sin genombrottsorder avseende MPC480 på den indiska marknaden.

Försäljning under kvartalet uppgick till 20,3 MSEK (16,7), motsvarande en tillväxt på 22,0 procent jämfört med samma kvartal 2015 (prognos: 19,7 MSEK respektive 18,0 procent). EBITDA uppgick till 4,3 MSEK (2,0), motsvarande 21,0 procent i marginal (prognos: 2,7 MSEK respektive 14,0 procent). Avvikelsen i marginal är framförallt hänförbar till lägre rörelsekostnader än väntat.

Värderingen vid base case uppgår fortsatt till 14,0 kronor per aktie. Även fair value range är oförändrat och uppgår till 7,0–20,0 SEK.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post