WAYS

Waystream Holding

Research interview

Print

Intervju: Intressanta kundmöjligheter under 2017 för Waystream

Waystream är ett innovativt techbolag som möjliggör nätverkstjänster genom att sälja exempelvis routrar och switchar. Bolaget växte tvåsiffrigt i senaste kvartalet och expanderar internationellt. Vi har ställt några frågor till vd Johnny Hedlund om affärsläget, vilka länder som är mest intressanta och hur den finansiella situationen ser ut.

1. Ni kommunicerade nyligen en genombrottsorder i Indien gällande MPC480. Är ni nära avslut i fler processer och vart är ni i säljcykeln för vad ni anser vara större affärer?
 
Vi är mycket glada över ordern av MPC480 i Indien och vi tror att det finns fler möjligheter där men vi kan inte kommentera enskilda affärsmöjligheter innan de är stängda. Rent generellt har vi tidigare sagt att vår MPC480 letar sig in i allt fler av våra offerter och att den får ett bra mottagande. Vi fortsätter att bearbeta våra befintliga och nya kunder och för många parallella försäljningsdiskussioner på alla marknader där vi verkar. Vi står fast vid vår målsättning kring fortsatt tillväxt och ser ingen anledning att revidera denna.
 
2. I vilka regioner ser ni flest möjligheter gällande den internationella expansionen?
 
Vi ser möjligheter i Tyskland, Österrike och i viss mån Schweiz och Slovenien. Dessutom kommer vi nu tillsammans med vår indiska partner ut med ett erbjudande vilket innebär att vi kommer att genomföra tester med våra produkter hos ett flertal större spelare i Indien. Inom 12 månader är det från dessa regioner vi förväntar oss mest. Vi är fortsatt aktiva i Malaysia och deltar i en upphandling på Filippinerna, vilket gör att vi kommer att lägga en del fokus på partnerstruktur för regionen under året.
 
3. Hur går försäljningsarbetet rent organisatoriskt – är organisationen ni har på plats idag tillräcklig eller behövs ytterligare personer eller andra förbättringar?
 
Vi har precis rekryterat två säljare som kommer börja hos oss inom kort. Vår bedömning är att vi nu har den säljorganisation på plats som vi behöver för 2017. Vår försäljningsorganisation består av två personer i DACH-regionen och fyra personer plus VD som är stationerade på huvudkontoret i Kista. Säljarna kommer även fortsättningsvis att vara organiserade med VD som säljchef.
 
Utöver det arbetar vi kontinuerligt med att stärka vårt ekosystem av partners. Nyligen ingick vi partnerskap med Synerlogis i Tyskland. Vi för ytterligare ett antal diskussioner med potentiella partners.
 
4. MPC480 är i princip ”färdigutvecklad”, dock är er bransch R&D-intensiv – hur ser planerna för utveckling/produktportföljen ut framgent och kan man förvänta sig något mer balanserade insatser i jämförelse med de senaste åren?
 
Vår bransch är definitivt R&D-intensiv och vi kommer även fortsättningsvis att se vidareutveckling av MPC480-plattformen liksom på nya plattformar framöver. Dock kommer vi i år att säkerställa att vi ska komma i balans kassaflödesmässigt, vilket innebär att satsningen inom R&D bantas något jämfört med tidigare år.
 
Vad gäller vår produktportfölj så har vi ett par planerade lanseringar av produkter under första halvåret 2017 som inte ligger inom ramen för MPC480-plattformen, utan som är komplement till existerande portfölj och avser enklare lösningar för access och aggregering. I vår roadmap finns ytterligare nya produkter och plattformar, men också utbildningspaket och webinars. Mer information om vår roadmap kommer att kommuniceras när vi närmar oss lansering av respektive del.
 
5. Kassan är nere på omkring 1,8 MSEK vid utgången av 2016 – hur ser du på den finansiella situationen och kommer ni behöva nytt kapital under 2017?
 
Vi har under 2016 och början av 2017 fortsatt att säkra ramaffärer med viktiga kunder, vilket borgar för fortsatt god omsättning. Vi justerar även kostnaden för R&D något, se ovan, samt att vi samtidigt gör en satsning på försäljningstillväxt under året (se rekrytering av säljare ovan). Planen för 2017 innehåller ett positivt kassaflöde.
 
6. Slutligen, vad är du minst respektive mest nöjd med under 2016 samt dina förhoppningar inför 2017?
 
Mest nöjd är jag med att våra kunder fortsatt är nöjda med våra produkter och vår service. I mina möten med ledningen för partners och kunder får jag mycket positiv återkoppling, vilket är glädjande och ett styrkebesked för framtiden. Minst nöjd är jag med att vår första större affär på MPC480-plattformen inte kom i mål förrän efter årsskiftet.
 
För 2017 ser jag flera intressanta kundmöjligheter som innebär att vi får presentera vår portfölj och därmed ges chansen att växa vår affär med fler nöjda kunder. Fibernätverk är hett både hemma i Norden och i övriga världen, så med rätt fokus på försäljning ser vi stora möjligheter att utveckla bolaget positivt.
 


Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post