WAYS

Waystream Holding

Research note

Print

Waystream: Inför Q1 2017

Inför Waystreams rapport för det första kvartalet 2017 som offentliggörs imorgon 23 maj väntar vi oss framförallt att tillväxten från föregående kvartal håller i sig.

Våra antaganden innebär en försäljningstillväxt på 16,0 procent, motsvarande 13,0 MSEK (11,2) i försäljning. EBITDA väntas uppgå till 2,4 MSEK (0,4), motsvarande en marginal på 19,0 procent (4,0). Vi bedömer en fortsatt positiv utveckling på Waystreams befintliga marknader driva tillväxten. Waystream har under kvartalet utökat försäljningsorganisationen med två nya säljare vilka ska fokusera på den svenska marknaden.

I övrigt kommer vårt fokus som vanligt ligga på utvecklingen för MPC480 och den internationella expansionen. För den internationella expansionen är vi mest intresserade av DACH-regionen, men även Malaysia, Irland och Indien är intressant. Tidigare under året (januari) meddelade bolaget att vd Johny Hedlund kommer lämna bolaget efter uppsägningstiden på 6 månader – hur arbetet med att hitta en ersättare fortlöper är självklart av intresse. Slutligen håller vi koll på kassaflödet och den finansiella situationen, kassan uppgick till 1,8 MSEK vid utgången av 2016. Enligt våra prognoser kommer kassaflödet för 2017 hamna kring 1,0 MSEK och likviditeten för 2017 bör vara under kontroll.

Waystream offentliggör sin rapport imorgon 23 maj.

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post