WAYS

Waystream Holding

Research update

Print

Waystream: Stark inledning på året

Waystreams rapport för det första kvartalet visar på en försäljning som vida överträffar våra prognoser. Tillväxten uppgick till hela 43 procent jämfört med samma period förra året, motsvarande 16 MSEK i försäljning (prognos: 13 MSEK). Likt tidigare är det den skandinaviska marknaden som driver försäljningen.

EBITDA uppgick till 1,9 MSEK, motsvarande 12% i marginal (prognos: 2,4 MSEK respektive 19%). Avvikelsen är framförallt hänförbar till högre personalkostnader än väntat.

Rapporten föranleder endast mindre kortsiktiga estimatrevideringar vilka inte påverkar värderingen. Fair value range uppgår fortsatt till 7-20 SEK och base case till 14 kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post