WAYS

Waystream Holding

Research note

Print

Waystream: Inför Q2 2017

Inför Waystreams rapport för det andra kvartalet 2017 som offentliggörs imorgon 23 augusti väntar vi oss en fortsatt stark tillväxt och marginaler i linje med föregående kvartal.

Våra antaganden innebär en försäljningstillväxt på 17,0 procent, motsvarande 17,0 MSEK (14,5) i försäljning. EBITDA väntas uppgå till 2,0 MSEK (2,0), motsvarande en marginal på 12,0 procent (14,0). Vi bedömer en fortsatt positiv utveckling på Waystreams befintliga marknader driva tillväxten - statistik från såväl Sverige, Danmark och Norge visar att fiberefterfrågan ökar och utbyggnadstakten av bredband via fiber är hög.

I övrigt kommer vårt fokus som vanligt ligga på utvecklingen för MPC480 och den internationella expansionen. För den internationella expansionen är vi mest intresserade av DACH-regionen och framförallt Tyskland. Den senaste tiden har det blivit allt tydligare att Waystream fokuserar starkt på Tyskland. Vi är även nyfikna på eventuella kommentarer kring försäljningsorganisationen vilken förstärkts med två säljare under året (säljarna tillträdde 24 april respektive 1 maj).

Slutligen håller vi koll på kassaflödet och den finansiella situationen, kassan uppgick till 2,3 MSEK  vid utgången av det första kvartalet 2017 (upp från 1,8 MSEK vid utgången av Q4’16).

Waystream offentliggör sin rapport imorgon 23 augusti.

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post