WAYS

Waystream Holding

Research note

Print

Waystream Q2: Mycket stark rapport!

Waystreams rapport för det andra kvartalet visar för andra kvartalet i följd på en försäljning som vida överträffar våra prognoser, tillväxten uppgick till hela 36 procent jämfört med samma period förra året. Likt tidigare är det fortsatt den nordiska marknaden som driver försäljningen. Även resultatet överträffar våra prognoser, dels till följd av den starka försäljningen men även en god kostnadskontroll. Sammantaget är det en mycket stark rapport från Waystream.

Nettoomsättning uppgick till 19,7 MSEK (14,5), motsvarande en tillväxt på 36 procent (väntat 17,0 MSEK). Den övriga nordiska marknaden (exkl. Sverige) uppvisar en tillväxt på 83 procent och är snart lika stor som Sverige sett till försäljning. EBIT uppgick till 2,4 MSEK (0,9) motsvarande en marginal på 12,4 procent (väntat 0,1 MSEK respektive 0,0 procent). Avvikelsen är dels hänförbar till den starka försäljningen men även lägre kostnader, framförallt hålls övriga externa kostnader nere och uppgick till -3,8 MSEK (väntat -4,9 MSEK). Siffrorna är även en sekventiell minskning från föregående kvartal då denna post uppgick till -4,7 MSEK. Huruvida denna kostnadsstruktur kommer bestå är något vi får gräva djupare i inför kommande rapportuppdatering.

I övrigt noterar vi ett positivt kassaflöde (efter förändring av rörelsekapital och investeringar) samt en fortsatt stärkt kassa, uppgående till 3,0 MSEK vid utgången av kvartalet (att jämföra med 2,3 MSEK vid utgången av första kvartalet). Aktien noteras i skrivande stund på cirka 2 procent plus - en något "svag" reaktion på en mycket stark rapport (enligt oss).

Ingen ny information ges gällande den internationella expansionen eller MPC480. Vi återkommer med en sedvanlig analysuppdatering inom de närmsta dagarna.

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post