WAYS

Waystream Holding

Research update

Print

Waystream: Bästa halvåret någonsin

Waystreams rapport överträffar likt föregående kvartal våra prognoser. Tillväxten uppgick till 36% y/y, motsvarande 19,7 MSEK i försäljning (prognos: 17
MSEK). Det är fortsatt den skandinaviska marknaden som driver försäljningen.

EBIT uppgick till 2,4 MSEK, motsvarande 12% i marginal (prognos: 0,1 MSEK respektive 0%). Avvikelsen är dels hänförbar till den starka försäljningen men även lägre OPEX.

Sammantaget justerar vi upp våra försäljningsestimat med cirka 5 procent för 2017 och 2018 för att reflektera Waystreams starka halvår. Ny värdering i
base case uppgår till 15 kronor per aktie (tidigare 14 kronor per aktie). Fair value range uppgår fortsatt till 7-20 SEK.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post