WAYS

Waystream Holding

Research note

Print

Waystream: Inför Q3 2017

Inför Waystreams rapport för det tredje kvartalet 2017 som offentliggörs imorgon 15 november väntar vi oss en fortsatt stark tillväxt och positiva marginaler.

Våra antaganden innebär en försäljningstillväxt på 29 procent, motsvarande 18 MSEK (13,9) i försäljning. EBITDA väntas uppgå till 3,1 MSEK (2,1), motsvarande en marginal på 17 procent (15). Vi bedömer en fortsatt positiv utveckling på Waystreams befintliga marknader driva tillväxten – de senaste månadernas kommunicerade ordrar är alla hänförbara till Sverige, Norge eller Danmark.

Förutom utvecklingen på bolagets viktiga hemmamarknader är vi nyfikna på utvecklingen för MPC480 samt den internationella expansionen. Vi är även nyfikna på eventuella kommentarer kring det nya samarbetet med Teliaägda Cygate. Partnerskapet med Cygate kommer öppna upp nya försäljningsmöjligheter för Waystream men förhoppningsvis även öka konkurrensen mellan bolagets partners. Slutligen blir det spännande att läsa nye vd:s (Mats Öberg) generella kommentarer – att försäljning och marknadsföring prioriteras är väntat (och nödvändigt) framöver.

Waystream offentliggör sin rapport imorgon 15 november.

Download our latest Research Report from 2018-09-06

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post