WAYS

Waystream Holding

Research note

Print

Waystream: Inför Q4 2017

Inför Waystreams rapport för det fjärde kvartalet 2017 som offentliggörs imorgon 14 februari väntar vi oss en fortsatt stark tillväxt och negativt EBIT-resultat.

Våra antaganden innebär en försäljningstillväxt på 23 procent, motsvarande 25 (20,3) MSEK i försäljning. EBITDA väntas uppgå till 0,5 (4,3), motsvarande en marginal på 2 (21) procent. Resultatförsämringen y/y är hänförbar till lägre bruttomarginalsantaganden uppgående till 53 (57) procent samt att aktiverat arbete väntas uppgå till 0,0 (4,1) MSEK. Vi utgår från att uppgraderingar driver försäljningen vilket påverkar bruttomarginalen negativt, produkter relaterade till uppgraderingar kommer med sämre marginaler. EBIT antas uppgå till -2,2 (-0,8) MSEK, Waystream meddelade dock i januari en nedskrivning på 6 MSEK (immateriella anläggningstillgångar avseende produktutveckling) varvid en större avvikelse är väntad.

Förutom utvecklingen på bolagets viktiga hemmamarknader är vi nyfikna på det nya strategiarbetet avseende internationell expansion, organisation och produktportfölj.

Waystream offentliggör sin rapport imorgon 14 februari.

Download our latest Research Report from 2018-09-06

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post