WAYS

Waystream Holding

Research update

Print

Waystream: 37 procent i tillväxt

Waystreams rapport för det första kvartalet visar på något högre försäljning än väntat med kostnader lägre än prognoser. Tillväxten uppgick till 37 procent y/y och det är fortsatt den nordiska marknaden och befintliga kunder som driver försäljningen. Sammantaget en stabil rapport – vi gör mindre estimatjusteringar utan effekt på värderingen.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post