WAYS

Waystream Holding

Research note

Print

Waystream Q3'18: En första kommentar

Waystreams rapport för det tredje kvartalet 2018 visar på bättre försäljning än väntat och kostnader i linje med estimat. Vi hade väntat oss ett större försäljningstapp y/y till följd av utbyggnadsproblemen för fibermarknaden i Sverige. En svag försäljning borde därmed vara väntad under kvartalet, och även något vi väntar oss bestå under årets sista kvartal (tillväxt väntas igen under 2019). Med en fibermarknad i Sverige som väntas mattas av 2020 är det viktigt att den internationella satsningen tar fart för att mitigera avmattningen i Sverige. Vi kommer att gå igenom våra försäljningsprognoser på medellång sikt (beroende av den internationella satsningen) i detalj inför kommande uppdatering. Sannolikt kommer vi justera ner dessa något.

Nettoomsättning minskade med 15 procent y/y (i linje med Q2’18) och uppgick till 18,9 (22,2) MSEK (väntat: 16,0 MSEK). Det är fortsatt utbyggnadsproblemen i Sverige som spökar, alla branschkollegor har uppvisat en liknande utveckling under kvartalet. Dock är det tydligt att den värsta perioden bör vara förbi, de flesta branschaktörer målar upp en marknad som sakta men säkert börjar återhämta sig. En svag marknad är väntad även under årets sista kvartal, för att åter visa på tillväxt under 2019.

EBITDA uppgick till 2,0 MSEK (väntat: 2,1 MSEK), motsvarande en marginal på 10,6 procent (väntat: 12,9). Den lägre lönsamheten förklaras av något högre opex på 8,8 MSEK än väntade 7,4 MSEK samt lägre aktiverat arbete uppgående till 1,0 MSEK (väntat: 1,5 MSEK). Bruttomarginalen landar i linje med prognoser på 51,7 procent. Vi har tidigare noterat vikten av nya produkter (inte väntat förrän 2019) för att mitigera den senaste tidens bruttomarginalskontraktion.

Kort efter rapporten meddelade även bolaget att styrelsen för Waystream beslutat att entlediga vd Mats Öberg. Mats Öberg kommer att leda bolaget under sin uppsägningstid, 12 månader, eller till dess styrelsen utsett ny vd. Vi har än så länge begränsad information till orsakerna bakom, dock är det en utveckling vi inte ser positivt på. Vi återkommer till händelsen i vår kommande analysuppdatering.

Download our latest Research Report from 2018-09-06

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post