WINT

West International

Research note

Print

West International: Inför Q4, fortsatt god tillväxt att vänta

West International presenterar sin rapport för det fjärde kvartalet 2016 på fredag den 17 november. De större annonserade affärerna med leverans under Q4 ligger på en högre nivå än samma period föregående år, vilket indikerar att vi borde se en god tillväxt för årets sista kvartal.

För Q4 uppgår de annonserade affärerna till cirka 17 MSEK, vilket är 120 procent högre än nivån samma period förra året. Utöver dessa större affärer erhåller även West löpande mindre ordar samt serviceintäkter. Vi anser att detta indikerar en fortsatt styrka för årets sista kvartal.

För det fjärde kvartalet räknar vi med en omsättning på omkring 30,8 MSEK, vilket motsvarar en omsättningstillväxt på cirka 30 procent. Bruttomarginalen förväntas ligga runt 42 procent. Övriga omkostnader förväntas öka något jämfört med Q3, på grund av incitamentsprogram m.m. Våra antaganden genererar en EBITDA på 3,1 MSEK med EBIT på 2,2 MSEK.

Vi ser som vanligt mer intresse på kommentarer kring utlandsexpansionen. West har även annonserat ett strategiskt samarbete med ClearOn, mer information kring detta är självklart intressant.

Download our latest Research Report from 2017-09-21

Download full report icon-download