WINT

West International

Research note

Print

West International: Kommentar Q4, klart lägre än väntan men vi tar det med ro

Idag presenterade West International sin rapport för det sista kvartalet 2017. Både resultat och försäljningen kom in en bra bit under våra estimat. Anledningen till detta är kvartalsvariationer, då större affärer påverkar de rapporterade siffrorna kraftigt. Bruttomarginalen fortsätter stärkas och var högre än vi räknat med. Vi ser ingen anledning att ändra vår positiva bild av West. Värdet i West ligger några år framåt genom den internationella expansionen, steg upp i värdekedjan genom teknikinvesteringar och detta påverkas inte av enstaka kvartalsavvikelser.

Både försäljningen och resultatet kom in under våra estimat. Förklaringen till detta är kvartalsvariation då större affärer kan påverka de rapporterade siffrorna till en relativt stor grad. Att en affär stängs innan eller efter årskriftet har ingen betydelse för underliggande affärsvolym, men påverkar självfallet helårsresultatet. Glädjande var att bruttomarginalen fortsätter stärkas, vilket tyder på en allt större försäljning av kortterminaler. Detta kan också vara en förklaring till en något svagare försäljningsnivå; alltså att Wests försäljning krymper inom Kassautrustning, där de erhåller lägre marginaler, men växer inom prioritetsområdet Kortterminaler.

Vi blickar ut mot 2017 med intresse. Vi tror att expansionen utomlands som West har arbetat intensivt med i flera år kommer börja bära frukt på riktigt där vi borde få se ökade affärer till Sydafrika, Tyskland, Asien och Australien under året. Samtidigt fortsätter bolaget växa starkt i Norden och har annonserat ett flertal större affärer samt inlett ett samarbete med ClearOn kring cash2go. West har under nästan två år utvecklat en egen betalväxel, vilket kommer leda till mer transaktionsbaserade intäkter samt att integration mot nya kunder sker både snabbare, enklare och säkrare. Allt detta talar för en intressant framtid.

Vi ser ingen anledning att ändra vår positiva bild kring bolagets förutsättningar och ser ingen anledning att göra några större förändringar i våra prognoser.

Download our latest Research Report from 2017-09-21

Download full report icon-download