WINT

West International

Research note

Print

West International: Första kommentar Q1, går på knockout

Wests rapport för det första kvartalet 2017 slog prognos med hästlängder och bolaget levererade sitt lönsamhetsmässigt bästa kvartal någonsin. Korrigerad bruttomarginal för engångsposter landade på urstarka 57 procent, mot vårt estimat på 46 procent. West fortsätter rada upp nya affärer och överträffa våra förväntningar, vi kommer med största sannolikhet behöva justera upp våra prognoser i kommande analysuppdatering.

West levererade klart över vår förväntan under året första kvartal. Försäljningstillväxten landade på hela 30 procent mot vår försiktiga prognos på 5 procent. Korrigerad för engångsintäkter landade bruttomarginalen på 57 procent, klart över vad bolaget någonsin har presterat förut. Den höga marginalen beror sannolikt på en mycket god försäljningsmix, men visar ändå vart bolaget är på väg framöver. Vi har länge menat att vi kommer få se en bruttomarginaluppgång i West de närmaste åren tack vare en ökad andel kortterminalsförsäljning. I diagrammet nedan illustreras försäljning på rullande 12 månader samt bruttomarginal för rullande 12 månader. Utvecklingen talar för sig själv.

Orderläget för West har heller aldrig sett starkare ut. Bolaget fortsätter rada upp affärer och meddelade i mars att bokade order nådde all-time-high, därefter har ett flertal större affärer annonserats. Q2 och 2017 ser minst sagt ljust ut.

Satsningen utomlands fortsätter och vi tycker West uttalar sig positivt i rapporten kring hur arbetet fortskrider. Vi räknar, om än med konservativa antaganden, att vi får se en försäljningsstart under H2 17 med en allt ökande takt under 2018. Samtidigt fortsätter West expandera inom Självbetjäning och kommer nu även leverera sina egna kortterminaler i Expresskassan, som bland annat används på MAX. Detta borde innebära att framtida affärer blir både större och lönsammare. Potentialen för West inom affärsområdet förbättras då de nu kommer äga en större del av värdekedjan. Detta leder sannolikt till att bolaget kommer börja bearbeta andra aktörer inom både Sverige och på nya geografiska marknader där bolagets terminaler är certifierade.

En annan affär vi anser att marknaden inte har uppmärksammat till fullo är leveransen av mjukvara still ABSA Bank. Då det handlar primärt om uppgradering av mjukvara kommer majoriteten av värdet av affärer, som ska uppgå till minst 7,5 MSEK under 2017, ”ramla” ned på nedersta raden. Detta kan sättas i relation till vår tidigare prognos om EBITDA på 10 MSEK under 2017. Affären öppnar även upp möjligheten att kunna erbjuda West terminaler till ABSAs externa kunder där den installerade basen uppgår till mer än 40 000 stycken.

Framtiden ser ljus ut för West och bolaget fortsätter leverera över våra förväntningar. Vi ser fortsatt en gedigen försäljningstillväxt under H2 2017, men kanske primärt under 2018. I och med de nya annonserade affärerna och den starka utvecklingen under Q1 kommer vi med största sannolikhet behöva justera upp våra estimat i kommande analysuppdatering.

Download our latest Research Report from 2017-12-04

Download full report icon-download