WINT

West International

Research note

Print

West International: Inför Q4; ett starkt avslut på året

West presenterar sitt bokslut på fredag den 16 februari. Vi räknar med ett starkt avslut av året men något dämpad lönsamhet på grund av tillväxtinvesteringar. När vi blickar lite framåt så räknar vi med något utav en ketchupeffekt under 2018 där försäljningen drar igång på ett flertal internationella marknader på allvar.

Enligt våra beräkningar uppgår de hittills annonserade affärerna under Q3 till cirka 17 MSEK, jämfört med samma period föregående år är det en ökning med runt 20 procent. Wests återkommande intäkter är klart växande och bör uppgå till 3-4 MSEK under kvartalet. Då Q3 var ovanligt stark så tror vi att det vanliga säsongsmönstret kommer vara mindre påtagligt under Q4.

För årets sista kvartal så räknar vi med en omsättning på omkring 27,8 MSEK, vilket motsvarar en omsättningstillväxt på cirka 25 procent. Q4 är generellt Wests starkaste kvartal försäljningsmässigt. Vi tror att bruttomarginalen kommer ligga på ungefär samma nivå som under det tredje kvartalet. Vi räknar vidare med att få se stigande kostnader för personal m.m. då organisationen fortsätter växa och bolaget har anställt relativt aggressivt. Våra antaganden genererar en EBITDA på 2,5 MSEK

West fortsätter leverera värdeskapande affärer. Under Q4 och efter årsskiftet har vi fått se ett antal nya kortterminalsaffärer, ramavtal med Handelsbanken, utökad affär i Australien och formaliseringen av deras OMNI satsning. När vi blickar framåt så räknar vi med en ketchupeffekt under 2018 där försäljningen drar igång på ett flertal internationella marknader på allvar. Vårt motiverade värde, i Base-case, uppgår idag till 15 SEK per aktie. Vi anser att marknaden ännu inte riktigt förstått potentialen i den nya betalväxeln och utlandsexpansionen.

Download our latest Research Report from 2017-12-04

Download full report icon-download