XSPRAY

Xspray Pharma

Research interview

Print

Xspray Pharma: Intervju med vd Per Andersson

Ledningen är en viktig faktor för att ett bolag skall lyckas. Vi har därför gjort en intervju för att bättre lära känna personen Per Andersson, vd i Xspray Pharma. Vad har han för ledarstil, var är han om fem år och vad tycker han om att leda ett noterat bolag kontra ett privat?