XSPRAY

Xspray Pharma

Research interview

Print

Xspray Pharma: Intervju med vd Per Andersson

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Ledningen är en viktig faktor för att ett bolag skall lyckas. Vi har därför gjort en intervju för att bättre lära känna personen Per Andersson, vd i Xspray Pharma. Vad har han för ledarstil, var är han om fem år och vad tycker han om att leda ett noterat bolag kontra ett privat?