XSPRAY

Xspray Pharma

Research interview

Print

Xspray Pharma: Videointervju med vd Per Andersson

Per Andersson, vd på Xspray Pharma, kommenterar den positiva bioekvivalens-data som presenterats för HyNap-Dasa.