Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
XVIVO

Xvivo Perfusion

Research update

Print

Xvivo Perfusion: Lever på hoppet

Beskedet om att tre levertransplantationer genomförts med hjälp av Steen Solution lyfte aktien rejält. Vi tycker att reaktionen var i kraftigaste laget, men ser positivt på att breddningen av verksamheten kommit så pass långt. Vi anser att det är för tidigt att inkludera leverindikationen i våra estimat, men ser det som en möjlig framtida uppsida. Xvivo rapporterar på torsdag klockan 08.30 och vi förväntar oss inte någon större dramatik, men ser fram emot mer information kring planerna för exempelvis levertransplantationer. Vi har justerat estimaten, men det innebär endast en marginell sänkning av vinstprognoserna för de närmaste åren. Vi behåller vårt motiverade värde 45 kronor per aktie oförändrat.

Continue reading (pdf) icon-download