Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
XVIVO

Xvivo Perfusion

Research update

Print

Xvivo Perfusion: Uppsida från fler indikationer

Det fjärde kvartalet kom in nära våra förväntningar och därmed kunde tillväxten under 2015 summeras till över 40 procent, vilket motsvarade 25 procent i lokala valutor. Vi räknar med att försäljningen kommer växa med drygt 25 procent under de närmaste åren samtidigt som marginalerna expanderar. Det innebär att vi räknar med mer än tre gånger så hög EBITDA 2018E jämfört med 2015. Vi höjer vårt motiverade värde till 55 (45) kronor per aktie. Bolaget breddar verksamheten till nya indikationer och det är något som vi än så länge inte inkluderat i våra estimat, men vi betraktar det som intressanta uppsidor i såväl estimat som värdering.

Continue reading (pdf) icon-download