Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
XVIVO

Xvivo Perfusion

Research note

Print

Xvivo Perfusion: Lägger bud på Vivoline

Xvivo lägger bud på First North-bolaget Vivoline. En del av verksamheterna är överlappande, men det intressantaste anser vi är de båda bolagens utvecklingsprojekt i kombination med Xvivos starka marknadsposition. Det nya bolaget få en betydligt bredare produkt- och utvecklingsportfölj och starkare marknadsposition än vart och ett av bolagen skulle kunna bygga upp på egen hand.

Xvivo Perfusion lägger bud på Vivoline som är listat på First North. Erbjudandet ges i en kombination av aktier och kontanter. Baserat på fredagens stängningskurser motsvarar budet 9,32 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie på cirka 17 procent. Trots att aktien har varit anmärkningsvärt stark inför budet är premien drygt 70 procent jämfört med de 30 senaste dagarnas volymsviktade kurs. Det totala värdet av erbjudandet är för närvarande cirka 128,5 miljoner kronor inklusive teckningsoptioner.

Vivolines styrelses oberoende kommitté rekommenderar Vivolines aktieägare att acceptera erbjudandet. Cirka 48 procent av aktieägarna och 38 procent av innehavarna av teckningsoptioner har åtagit sig att acceptera erbjudandet.

Den industriella logiken är självklar. Xvivo dominerar marknaden för lösningar (Perfadex) för så kallad kall preservation som används vid lungtransplantationer. Bolaget håller även på att etablera varm perfusion med hjälp av Steen Solution som även kan användas med utrustningen XPS. Vivoline har eller håller på att utveckla motsvarande produkter, men har inte kommit lika långt i kommersialiseringen. Det skulle krävas mycket omfattande investeringar i olika aktiviteter för att etablera produkterna på marknaden. Samtidigt bedriver Vivoline ett lovande utvecklingsarbete inom hjärttransplantationer som skulle komplettera Xvivos produkter inom lungtransplantation på ett bra sätt.

En faktor som bör kunna lösa en del knutar är professor Stig Steen. Xvivo marknadsför Steen Solution som är uppkallat efter professor Steen som en gång utvecklade produkten. Han jobbar nu i nära samarbete med Vivoline och har tagit fram liknande produkter inom ramen för det samarbetet. Det finns rimligen åtminstone pedagogiska utmaningar för Xvivo att marknadsföra Steen Solution medan den som utvecklat produkten jobbar för en konkurrent. Xvivo vidtog rättsliga åtgärder, men fick inte igenom dessa. Professor Steen ägnar sig nu till stor del åt hjärtområdet inom ramen för bolaget Igelösa. Om budet går igenom kommer Xvivo teckna ett avtal med Igelösa.

Xvivo avser finansiera ett förvärv med en kombination av likvida medel och emission av aktier i enlighet med kallelsen till årsstämman som skickades ut den 31 mars. Utspädningen för Xvivos aktieägare blir cirka 9 procent.

Under 2015 omsatte Vivoline 3,5 miljoner kronor och redovisade en rörelseförlust på 23,7 miljoner kronor. Förvärvet kommer ha en negativ resultatpåverkan för Xvivo under 2016. Integrationen bedöms kosta cirka 12 miljoner kronor som tas under 2016 och leda till årliga kostnadssynergier på cirka 12 miljoner kronor. Xvivo förväntar sig att Vivoline får ett positivt bidrag till EBITDA och vinst per aktie under 2017.

Vi är positiva till budet som bygger ett starkare bolag med en breddad produkt- och utvecklingsportfölj med en marknadsposition än bolagen skulle kunna bygga upp var och en för sig. Vi är övertygade om att det kommer vara bra för Xvivos aktieägare på sikt. Vi har ingen officiell bevakning av Vivoline och avstår därför från att kommentera vad vi tror om Vivolines framtidsutsikter som självständigt bolag.

Download our latest Research Report from 2017-07-28

Download full report icon-download