Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
XVIVO

Xvivo Perfusion

Research note

Print

Xvivo Perfusion: Budet går igenom

Mer än 90 procent accepterade Xvivos bud på Vivoline och därmed kommer förvärvet fullföljas. De som ännu inte accepterat ges möjlighet att göra det fram till 20 juni för att undvika tvångsinlösen. Kombinationen av de båda bolagen skapar en stark internationell spelare med global försäljning och en lovande pipeline.

Xvivo Perfusion lade ett bud på Vivoline den 18 april och den ordinarie acceptperioden löpte ut igår. Aktier motsvarande 94,5 procent och 96,8 av teckningsoptionerna har lämnats in. Xvivo kontrollerar 94,3 procent av aktierna i Vivoline efter full utspädning.

Eftersom mer än 90 procent accepterat erbjudandet är budet ovillkorat och förvärvet kommer fullföljas.

De som ännu inte accepterat budet ges nu ytterligare en möjlighet att göra det för att slippa tvångsinlösen. Acceptperioden förlängs till och med den 20 juni. Ju tidigare accepten lämnas in desto tidigare levereras kontanter och nya aktier i Xvivo.

De som inte accepterar budet kommer få sina aktier tvångsinlösta, vilket tar längre tid och inte innebär några fördelar. Xvivo kommer verka för att Vivolines aktie och teckningsoptioner avnoteras från Nasdaq First North.

Det finns en uppenbar industriell logik att kombinera Xvivo och Vivoline. Det gemensamma bolaget blir en stark internationell spelare med global försäljning inom framför allt lungtransplantationer. Samtidigt finns det en lovande pipeline inom exempelvis lever- och hjärttransplantation med flera spännande projekt.

Download our latest Research Report from 2017-07-28

Download full report icon-download