Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
XVIVO

Xvivo Perfusion

Research note

Print

Xvivo Perfusion: Godkänt Q2 med blickar på Vivoline-förvärvet

Försäljningen i Q2 var något lägre än vi räknat med, men resultatet slog vår prognos om man justerar för engångskostnader. Sammantaget betraktar vi Q2 som ett bra men resultatmässigt odramatiskt kvartal. Det mest spännande just nu är förvärvet av Vivoline som är på väg att genomföras och vi räknar med att det kommer slutföras under Q3.

Förvärvet av Vivoline slutfördes inte under Q2 och därmed finns det ingen direkt inverkan i den här kvartalsrapporten. Den förlängda acceptperioden sträckte sig fram till igår Xvivo har nu ansökt om att få tvångsinlösa resterande aktier. Vi räknar med Vivoline kommer påverka en del av Q3 och ha full effekt under Q4. Vi har ännu inte inkluderat förvärvet i våra estimat.

Den totala försäljningen i Q2 växte med 18 procent till 34,5 (29,1) miljoner kronor, vilket var marginellt lägre än vårt estimat på 35,8 miljoner kronor. Försäljning av engångsartiklar uppgick till 29,8 (30,8) miljoner kronor, vilket var högre/lägre än vår prognos på 30,8 miljoner kronor på grund av något lägre försäljning inom varm perfusion. Försäljningen av kapitalvaror kom in på 4,7 (1,7) miljoner kronor (Redeyes estimat: 5,1 miljoner kronor).

Rapporterad EBITDA förbättrades till 4,8 (4,6) miljoner kronor, vilket var lägre än vår prognos på 5,7 miljoner kronor. Då ingår engångskostnader på totalt 2,2 miljoner kronor relaterade till ansökan till Nasdaqs huvudlista och budet på Vivoline. Det innebär att justerad EBITDA uppgick till 7,0 miljoner kronor, vilket alltså var bättre än vi förväntat oss. Det innebär att den justerade EBITDA-marginalen expanderade till imponerande 20,2 (15,8) procent jämfört med vår prognos på 15,8 procent.

Sammantaget kom rapporten in nära våra förväntningar med något lägre försäljning, men med lägre kostnader som innebar ett bättre resultat jämfört med vår prognos. Det intressantaste att följa under den närmaste tiden är budet på Vivoline som vi anser är en bra kombination. Vårt senaste motiverade värde som inte tagit hänsyn till förvärvet var 55 kronor per aktie. Aktien handlades nära de nivåerna för en vecka sedan, men stängde igår på hela 75,50 kronor per aktie. Vid en första anblick hittar vi ingen uppenbar förklaring till kursrusningen i rapporten. Xvivo håller en telefonkonferens idag klockan 14.00.

Download our latest Research Report from 2017-07-28

Download full report icon-download