Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
XVIVO

Xvivo Perfusion

Research update

Print

Xvivo Perfusion: Breddad portfölj lyfter aktien

Xvivos Q2-rapport var relativt odramatisk, men det verkligen intressanta just nu är förvärvet av Vivoline som håller på att fullföljas. Det nya bolaget har en stark position inom lungtransplantationer, men framför allt ökar utvecklingsprojektens betydelse. Xvivo bedömer att hjärttransplantationsprojektet kommer gå in i klinisk fas redan under slutet av 2016. Samtidigt pågår projekt inom levertransplantation, lokal cancerbehandling av lunga och även PrimECC. Vi höjer vårt motiverade värde till 60 (55) kronor per aktie och inkluderar nu effekterna av Vivolineförvärvet i våra estimat. Än så länge har vi inte inkluderat utvecklingsprojekten i våra explicita estimat, men vi tror att de utgör en förklaring till att aktien har gått så pass starkt under den senaste tiden.

Continue reading (pdf) icon-download