Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
XVIVO

Xvivo Perfusion

Research note

Print

Xvivo Perfusion: Något svagare Q3 än väntat

Försäljningen i Q3 kom in lägre än våra prognoser, men kostnaderna var också något lägre och resultatet blev därmed något högre än vad vi hade förväntat oss. Sorterat för engångskostnader som kan hänföras till Vivoline-förvärvet och noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista slog Xvivo Perfusion våra prognoser.

Total försäljning växte med 19 procent till 31,7 (26,6) miljoner kronor, vilket var lägre än vår prognos på 38,7 miljoner kronor. Skillnaden kan hänföras både till försäljningen av engångsartiklar och kapitalvaror. Försäljningen av engångsartiklar uppgick till 29,1 (24,3) miljoner kronor, vilket var lägre än vårt estimat på 32,9 miljoner kronor. Försäljningen av kapitalvaror kom in på 2,6 (2,3) miljoner kronor, jämfört med vårt estimat på 5,8 miljoner kronor.

Kvartalet är det första där effekterna av Vivoline-förvärvet kan ses på försäljningen. Av den totala försäljningen bidrog Vivoline med 1,6 miljoner kronor. Rensat för detta uppgick försäljningstillväxten till 13 procent (Redeyes prognos var 45 procent). Vi bedömer därmed att försäljningen av Vivolines produkter har integrerats tämligen sent i kvartalet och därmed inte gett det utslag på försäljningstillväxten som vi räknat med.

EBITDA minskade till 2,7 (4,4) miljoner kronor, men överträffade våra förväntningar på 1,7 miljoner kronor. Rensat för engångskostnader som uppstått i samband med Vivoline-förvärvet och ansökan till Nasdaqs huvudlista ökade EBITDA till 5,4 (4,4) miljoner kronor. EBITDA-marginalen uppgick till 9 procent, vilket var högre än våra förväntningar på 4 procent. Rensat för engångskostnader uppgick EBITDA-marginalen till 17 procent.

Sammanfattningsvis var det ett kvartal där rapporten kom in något under våra förväntningar. Rapporten tyngdes ned av Vivoline-förvärvet som ännu inte bidrog med den försäljningstillväxt vi räknat med och samtidigt präglade kostnadssidan. Vi räknar med att Vivoline-förvärvet har full effekt till Q4 som blir vägledande för försäljningen framöver. Aktien handlas i skrivande stund på 68 kronor, vilket motsvarar en nedgång på 3,6 procent från gårdagens stängningskurs. 

Download our latest Research Report from 2017-07-28

Download full report icon-download