XVIVO

Xvivo Perfusion

Research update

Print

Xvivo Perfusion: Den som väntar på något gott

Försäljningen i Q3 kom in under våra förväntningar. Kvartalet har historiskt varit ett svagt kvartal, men vi räknade med att bidraget från Vivoline skulle kompensera för säsongseffekterna. Diskrepansen mellan prognos och utfall hänförs både till försäljning av engångsartiklar och kapitalvaror. Vi ser dock ljusglimtar i en annars svag rapport. Ett XPS-kontrakt slöts utan att intäktföras och två LS-kontrakt slöts efter kvartalets utgång. Vår positiva syn på bolagets långsiktiga tillväxtpotential är intakt och vi förväntar oss ett starkt Q4. Vi behåller vårt motiverade värde oförändrat på 60 kronor per aktie. En stor uppsida erbjuds i bolagets forskningsportfölj, där PrimECC bedöms vara projektet närmast marknad.

Continue reading (pdf) icon-download