Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
XVIVO

Xvivo Perfusion

Press release

Print

Flaggningsmeddelande i Xvivo Perfusion Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Xvivo Perfusion AktiebolagAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556561-0424 Xvivo Perfusion AktiebolagInstrumentAKInnehavareBure Equity AB (publ) Före transaktionenAntal ...

Flaggningsmeddelande i Xvivo Perfusion Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556561-0424 Xvivo Perfusion Aktiebolag
InstrumentAK
InnehavareBure Equity AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier4 891 483
Antal rösträtter4 891 483
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2017-04-13
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 891 483
 - direkt innehavda rösträtter4 891 483
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier18,8 %
 - direkt innehavda rösträtter18,8 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 118,8 % 4 891 483
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT18,8 % 4 891 483
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 891 483
 - andel av rösträtter18,8 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMax Jonson
 - telefon0725087512
 - mejlmax.jonson@bure.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.