ZETA

ZetaDisplay

Research note

Print

ZetaDisplay: Inför Q1

Måndagen den 22 maj släpper ZetaDisplay sin rapport för det första kvartalet 2017. Vi räknar med en kraftigt ökad försäljning i jämförelse med motsvarande kvartal i fjol, där försäljningsökningen främst förväntas vara drivet av förvärvet ProntoTV som slutfördes under tredje kvartalet 2016. Lönsamhetsmässigt förväntar vi oss att bolaget fortsätter på den positiva trenden från framförallt slutet av 2016.

Försäljningen förväntas att uppgå till cirka 48 MSEK där, som tidigare nämnt, förvärvet av ProntoTV kommer vara en starkt bidragande faktor till försäljningsökningen. Motsvarande kvartal i fjol visade en försäljning på 25,4 MSEK. Vidare räknar vi med att bolaget uppvisar ett EBITDA-resultat på cirka 6,3 MSEK och ett EBIT-resultat runt 4,4 MSEK. Detta innebär att vi tror på en EBITDA-marginal runt 13 procent och en EBIT-marginal omkring 9 procent.

Vidare blir det intressant att följa hur försäljningen i de olika geografiska områdena har utvecklats. Bolaget har gjort en satsning på att öka sin närvaro och försäljning i Sverige, vilket är något som skulle kunna belasta resultat till en början men som vi förväntar kommer ge utdelning mot senare delen av 2017. Som vi nämnde i vår initialanalys av bolaget, tycker vi alltjämt att det skulle vara intressant att följa bolagets repetitiva intäkter, då vi ser det som den stora värdedrivaren i bolaget. Detta är dock inget ZetaDisplay har redogjort för i sina tidigare rapporter. 

Download our latest Research Report from 2017-11-14

Download full report icon-download