ZETA

ZetaDisplay

Research update

Print

ZetaDisplay: Uppvisar en stark tillväxt

ZetaDisplays rapport för det första kvartalet visade en tillväxt på 76 procent i jämförelse med motsvarande kvartal i fjol. Omsättningen kom in på 44,7 MSEK mot förväntade 48,3 MSEK. Större delen av tillväxten förklaras av förvärvet ProntoTV, men också av en organisk tillväxt som uppgick till nästan 18 procent. Den organiska tillväxten ser vi som ett styrkebesked.

Lönsamhetsmässigt visar bolaget en stark bruttomarginal på 55 procent. EBIT-resultatet in på 2,6 MSEK (4,4 MSEK exklusive kostnader för listning) mot väntade 4,4 MSEK. Lönsamheten belastades med 1,8 MSEK för den pågående listningen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Vår övergripande bild av bolaget är alltjämt intakt. Vi upprepar vårt motiverade värde, i Base case, till 16 SEK per aktie. Vårt Bear case uppgår till 6 SEK per aktie och Bull case till 26 SEK per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download