ZETA

ZetaDisplay

Research update

Print

ZetaDisplay: Fortsätter förvärvsresan

ZetaDisplay förvärvar det finska bolaget Seasam och fortsätter därmed sin förvärvsresa. I och med förvärvet fortsätter bolaget att leverera i enlighet med sin uttalade förvärvsstrategi och har sedan 2015 genomfört tre stycken förvärv. De två tidigare förvärven av Marketmedia och ProntoTV har utvecklats väl och bidragit till både god tillväxt och lönsamhetsförbättring för koncernen. Vi ser därför förvärvet av Seasam som positivt.

Under 2016 hade Seasam en omsättning på cirka 33,8 MSEK med ett EBITDA-resultat på 4,4 MSEK och ett rörelseresultat på 2,6 MSEK. ZetaDisplay fortsätter därmed att förvärva lönsamma bolag.

I och med förvärvet har vi justerat våra prognoser. Vårt motiverade värde, i Base case, uppgår numera till 17 (16) SEK per aktie. Vårt värderingsintervall är intakt där Bear case uppgår till 6 SEK per aktie och Bull case till 26 SEK per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download