ZETA

ZetaDisplay

Research update

Print

ZetaDisplay: God underliggande lönsamhet

ZetaDisplays omsättning kom in på 41,6 MSEK mot förväntade 50,1 MSEK. Tillväxten uppgick till 48 procent drivet av genomförda förvärv. Den organiska tillväxten var negativ och uppgick till -7,2 procent, vilket kan förklaras av färre nya installationer av Digital Signage-lösningar. Detta kan komma att variera från kvartal till kvartal.

Det justerade EBITDA-resultatet kom in på 6,4 MSEK mot väntat EBITDA-resultat på 6,6 MSEK. Lönsamhetsmässigt påverkades dock bolaget negativt av det pågående listbytet till Nasdaq Stockholms huvudlista (3,5 MSEK) och kostnader relaterade till förvärv (1,1 MSEK). Bolaget uppvisar återigen en stark bruttomarginal, vilken kom in på 56 procent.

Bolaget visar numera sina repetitiva intäkter, vilket vi har efterfrågat och därför ser som positivt då vi ser det som den stora värdedrivaren i bolaget. De repetitiva intäkterna kom in på 11,8 MSEK vilket är en tillväxt på nästan 7 procent i jämförelse med föregående kvartal.

Vår värdering av bolaget är intakt, där Base case uppgår till 17 SEK per aktie. Bear case och Bull case uppgår till 6 respektive 26 SEK per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download