ZETA

ZetaDisplay

Research update

Print

ZetaDisplay: Tar storkliv ut i Europa

ZetaDisplay fortsätter att ta en aktiv roll i den pågående konsolideringsprocessen av den Nordeuropeiska Digital Signage marknaden genom att förvärva nederländska QYN. Förvärvet finansieras genom en riktad emission till institutionella investerare, vilket vi ser som ett styrketecken.

Under 2016 hade QYN en omsättning på cirka 55 MSEK och ett EBITDA-resultat på 10,4 MSEK. Vidare utgjordes cirka 37 procent av bolagets omsättning av repetitiva intäkter. Vi förväntar oss därför att QYN kommer bidra till både ökad lönsamhet och stabilitet. Tydlig synergi finns då QYN använder tredjepartsmjukvara. I och med förvärvet kan QYN använda ZetaDisplays egenutvecklade mjukvara, vilket möjliggör högre lönsamhet.

Vårt motiverade värde, i Base case, uppgår efter förvärvet till 19 (17) SEK per aktie. Värderingsintervallet sträcker sig mellan 8 (6) SEK till 29 (26) SEK per aktie. En förväntad positiv integration av QYN, fortsatt tillväxt i de repetitiva intäkterna och en lönsamhet som taktar uppåt är drivande faktorer för våra värderingsförändringar.

Continue reading (pdf) icon-download