ZETA

ZetaDisplay

Research note

Print

ZetaDisplay: Inleder samarbete med Samsung

ZetaDisplay inleder ett nära samarbete med Samsung, vilket innebär att Samsung kommer att använda teknologi och programvara från ZetaDisplay för att testa smarta displayer som används i digital kommunikation. Samarbetet ser vi som ett besked på att ZetaDisplay har en programvara av hög teknisk kvalitet.

Samarbetet med Samsung innebär att ZetaDisplay har certifierats i "Application Certification Program". Som nämnt innebär certifieringen att Samsung kommer att använda ZetaDisplays programvara för att testa smarta displayer som används i digital kommunikation. Enligt VD Leif Liljebrunn möjliggör samarbetet att ZetaDisplay kan erbjuda en av de säkraste lösningarna på marknaden samtidigt som det visar att bolagets teknik ligger i framkanten.

Vi ser det som ett positivt besked att ZetaDisplay ingår ett nära samarbete med Samsung. Vidare blir det intressant att följa hur samarbetet utvecklas över tid. Ett positivt utfall skulle vara att Samsung ser ZetaDisplay som en säker och bra lösning till sina displaymodeller och därför rekommenderar ZetaDisplays lösningar till potentiella Digital Signage kunder.  

Download our latest Research Report from 2018-08-23

Download full report icon-download