ZETA

ZetaDisplay

Research note

Print

ZetaDisplay: Inför rapport

Torsdagen den 22 februari publicerar ZetaDisplay sin rapport för det fjärde kvartalet 2017. ZetaDisplay visar på en fortsatt hög aktivitet och det händer intressanta saker i bolaget. Under perioden förvärvade ZetaDisplay nederländska QYN samt ingick flera avtal avseende leverans av Digital Signage. Det intressantaste avtalet anser vi är leveransen till norska Hurtigrutens nya fartyg, där det inledande ordervärdet uppgår till 15 MSEK med option på ytterligare 50 MSEK.

Försäljningen under Q4 förväntar vi oss uppgå till cirka 73 MSEK, där tillväxten till stor del förväntas vara driven av genomförda förvärv. Vidare räknar vi med att bolaget uppvisar ett justerat EBITDA-resultat på cirka 12 MSEK och ett justerat EBIT-resultat på nästan 9 MSEK. Det justerade resultatet är innan förvärvskostnader och kostnader relaterade till det nu genomförda listbytet till Stockholms Nasdaqs huvudlista. Det justerade resultatet anser vi därmed återspegla den underliggande lönsamheten i bolaget.

Som nämnt förvärvade bolaget nederländska QYN under det fjärde kvartalet och i samband med det genomfördes också en riktad emission till institutionella investerare på cirka 80 MSEK. ZetaDisplay fortsätter därmed att vara mycket aktiva på förvärvssidan, vilket är i enlighet med deras uttalade förvärvsstrategi. Under det fjärde kvartalet har bolaget ingått flera avtal avseende leverans av Digital Signage-lösningar. Den intressantaste ordern anser vi är från norska Hurtigruten, vilken avser leverans till deras nya fartyg. Den första leveransen kommer att ske under 2018 och ordervärdet överstiger 15 MSEK. Vidare finns option på att leverera ytterligare Digital Signage-lösningar till ett värde av 50 MSEK. Dessutom tecknade ZetaDisplay, under inledning av Q1 2018, ett partnerskapsavtal med SES-imagotag. Bolaget, som är stora inom elektroniska hylletiketter, kommer att integreras i ZetaDisplays medieplattform. Vi ser samarbetet som intressant då det öppnar upp en ny vertikal i ZetaDisplays befintliga erbjudande.

Efter att Q4-rapporten släpps torsdagen den 22 februari kommer vi som vanligt att följa upp med en första kommentar för att sedan återkomma med längre uppdatering.

Download our latest Research Report from 2018-08-23

Download full report icon-download